Vragenlijst mantelzorgondersteuning

Vragenlijst: Mantelzorgondersteuning in Beeld in Noordoostpolder.

 

Uw mening telt!

Klik hier om met de vragenlijst te starten.*


Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mantelzorgconsulent Claudia Knol

t: (0527) 630004

e: mantelzorg@carrefour.nu

 

* Onderstaand vindt u de toelichting van de sociale kaart Mantelzorg Noordoostpolder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sociale kaart Mantelzorg Noordoostpolder

 

Sociaal wijkteam DOEN!

De sociale wijkteams zijn het aanspreekpunt voor vragen van bewoners die enige vorm van ondersteuning of hulp nodig zeggen te hebben, zij staan naast de bewoners om samen te kijken wat er nodig is.

 

VIA punt  

Vragen over wonen, zorg, werk, financiën, vervoer of een regeling. Een toelichting op de WMO of participatiewet. Of een algemene vraag over ondersteuning. U kunt uw vraag stellen aan het VIA punt.

- VIA Sociaal - (0527) 633911

- VIA Carrefour - (0527) 630004

- VIA CJG (Centrum Jeugd en Gezin) - (0527) 630360

- VIA Servicepunt Emmeloord - (0527) 252242

 

Steunpunt Mantelzorg Carrefour 

Het steunpunt mantelzorg biedt mantelzorgers in hun werkgebied hulp middels informatie en advies, emotionele ondersteuning en praktische ondersteuning. Ook wordt aandacht besteed aan belangenbehartiging en jonge mantelzorgers.

Producten en diensten:

- Informatie en advies

- Themabijeenkomsten en koffieontmoetingen

- Praktische ondersteuning en emotionele ondersteuning

- Cursus omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

- Cursus In Balans voor mantelzorgers

- NAH Café

- Autisme café

- Maandelijkse activiteiten voor Jozzers (Jonge mantelzorgers)

 

Carrefour 

De volgende vormen van ondersteuning worden geboden

- Via Carrefour

- Sport en Bewegen

- Welzijn in de Wijk

- Opvoeden en Opgroeien

- Vrijwilligers

- Leefstijl

- Samen Doen

- Leren en Werken

- Uitleen materiaal

 

Humanitas 

Hulp bij eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie.

In de Noordoostpolder: thuisadministratie, formuliereninloop, Home-Start, levensboek, steun bij rouw en zingeving, vriendschappelijk huisbezoek.

 

Maatschappelijk werk

Bestaat uit:

- Algemeen maatschappelijk werk

- Schoolmaatschappelijk werk

- Maatschappelijk werk op AZC ’s

- Jongerenwerk op Urk

- Huiselijk geweld

 

MEE 

Onafhankelijker cliëntondersteuning in NOP. Iemand die alles eens samen met u op een rijtje zet, en vanuit uw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie. Bij het voorbereiden en voeren van een keukentafelgesprek. Iemand die de weg kent, en die altijd vanuit uw belang meekijkt.

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over het leven met beperkingen, maar ook chronische ziekten, Niet Aangeboren Hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hun terecht.


Gemeente/ WMO Loket 

Hulp vanuit de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij voorzieningen en ondersteuning.

 

Thuiszorg/ Wijkverpleging

Zorg bij u thuis, om zo langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

Ambulante thuisbegeleiding   

De begeleiding is altijd afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Er is begeleiding mogelijk op veel gebieden van het dagelijks leven. De volgende voorbeelden zijn mogelijk:

- Aanbrengen van structuur in je dag en week

- Hulp bij plannen en uitvoeren van praktische zaken

- Het doornemen en afhandelen van de post

- Studiebegeleiding

- Je sociale netwerk onderhouden of vergroten

- Zoeken naar een manier om je vrije tijd naar wens in te vullen

- Training om sociale vaardigheden te vergroten

- Training om voor jezelf op te leren komen

 

Mantelzorgwaardering 

De gemeente NOP wil aan mantelzorgers een blijk van waardering geven. Dit kan eens per jaar worden aangevraagd door de mantelzorger zelf of iemand uit zijn/haar netwerk.

 

Mantelzorgmakelaar 

De mantelzorgmakelaar analyseert de situatie, biedt informatie, ondersteunt, zoekt mee naar passende zorg en neemt indien nodig in overleg met de mantelzorger, tijdelijk en ter voorkoming van overbelasting regeltaken over. Een mantelzorgmakelaar helpt bijv. bij het voorbereiden en aanvragen van een WMO of WLZ-indicatie. Een mantelzorgmakelaar geeft informatie, geen advies, mantelzorger heeft/houdt regie.

<h4>carrefour.nu sitemap:</h4> <a href="http://www.carrefour.nu/home">Portal</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/sport-en-bewegen-overzicht">Sport en Bewegen</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/sport-en-bewegen">Sport en bewegen</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/http://www.sportinnop.nl/">SportinNOP</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/seniorensport">Seniorensport</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/welzijn-in-de-wijk">Welzijn in de Wijk</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/buurtwerk">Buurtwerk</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/preventief-onafhankelijk-huisbezoek">Preventief Huisbezoek</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/buurtbemiddeling-">Buurtbemiddeling </a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/igw-">IGW</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/doen!">Doen!</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/welzijnsactiviteiten-en-ontmoetingsplaatsen">Activiteiten en ontmoeting</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/info-en-advies">VIA Carrefour</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/via-carrefour">VIA Carrefour</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/opvoedenenopgroeien">Opvoeden en Opgroeien</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/0-4jaar">0-4 jaar</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/4-12jaar">4-12 jaar</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/12jaar-en-ouder">12 jaar en ouder</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/ouders">Ouders</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/links-met-meer-info">Links met meer info</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/professionals">Professionals</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/toekomstgids">Toekomstgids</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/mantelzorg">Mantelzorg</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/mantelzorgwaardering">Mantelzorgwaardering</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/informatie">Informatie</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/werk-en-mantelzorg">Werk en mantelzorg</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/respijtzorg-mantelzorgvervanging-">Respijtzorg/mantelzorgvervanging</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/vragenlijst-mantelzorgondersteuning"><b>Vragenlijst mantelzorgondersteuning</b></a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/jonge-mantelzorgers">Jonge mantelzorgers</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/http://www.masnopurk.nl/#home">Maatschappelijke Stage</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/http://imakeyourday.nl">Jonge vrijwilligers tot 23 jaar</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/">Vrijwilligerspunt</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/">Vrijwilligersacademie</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/http://facebook.com/viacarrefour">Facebook VIA Carrefour</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/vrijwilligersverzekering">Vrijwilligersverzekering</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/leefstijl">Leefstijl</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/beweegcoach-leefstijl">Beweegcoach Leefstijl</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/maaltijdvoorziening">Maaltijdvoorziening</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/personenalarmering">Personenalarmering</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/leren-en-werken">Leren en werken</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/vacatures">Vacatures</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/vacatures-vrijwilligers">Vacatures vrijwilligers</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/vacatures-stagiaires">Vacatures stagiaires</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/keurmerk">Keurmerk</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/samendoen">Samen Doen</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/netwerk-coach">Netwerk coach</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/http://www.facebook.com/viacarrefour">Facebook VIA Carrefour</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/maatje">Maatje</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/eenzaamheid">Eenzaamheid</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/samen-doen-vrijwillige-mantelzorgondersteuner">Vrijwillige mantelzorgondersteuner</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/lhbt">LHBT</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/huis-voor-taal">Huis voor Taal</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/uitleen-materiaal">Uitleen materiaal</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/uitleen">Uitleen</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/organisatie">Organisatie en Contact</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/welzijn-in-noordoostpolder">Welzijn in Noordoostpolder</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/contact">Contact</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/raad-van-toezicht">Raad van Toezicht</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/jaarverslag">Jaarverslag</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/missie-en-visie">Missie en visie</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/factsheet-en-smoelenboek">Factsheet en smoelenboek</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/klachtenreglement">Klachtenreglement</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/sponsoring">Sponsoring en fondsen</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/overig-mantelzorg">Overig mantelzorg</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/mantelzorg-nah">Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/mantelzorg-dementie">Dementie</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/mantelzorg-autisme">Autisme</a><br /> -<a href="http://www.carrefour.nu/mantelzorg-schizofrenie">Schizofrenie</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/activiteiten-in-nop">Activiteiten in NOP</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/agenda">Agenda</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/blog">Blog</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/nieuws">Nieuws</a><br /> <a href="http://www.carrefour.nu/zoeken">Zoeken</a><br />