Carrefour heeft een ANBI status

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan die organisatie. Een gift of schenking aan Carrefour kan aantrekkelijk zijn omdat dit afgetrokken kan worden van de belasting. Uiteraard zitten daar wel…