Bij Carrefour kan je terecht voor vragen op het gebied van zorg en welzijn.

Wat gebeurt er als ik contact opneem met Carrefour?

Een inwoner of professional kan naar Carrefour bellen, mailen of kan bij ons binnenlopen. De medewerker van Carrefour gaat in gesprek met de inwoner om helder te krijgen wat de vraag precies is. Wat is het probleem? Naar welke hulp is de inwoner precies op zoek? Welke hulp verwacht de inwoner te krijgen?

Samen zoeken naar een passende oplossing voor de vraag. Vaak is informatie en advies voldoende. Soms is er meer nodig en kan de inwoner worden gekoppeld aan een onafhankelijke cliëntondersteuner van Carrefour. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan je helpen bij het regelen van hulp of zorg. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over wat onafhankelijke cliëntondersteuning precies inhoudt.

Cliëntondersteuning Carrefour
t: 0527 63 00 00
e: info@carrefour.nu