Bij Carrefour kan je terecht voor vragen op het gebied van zorg en welzijn.

Wat gebeurt er als ik contact opneem met Carrefour?

Een inwoner of professional kan bij Carrefour binnenlopen, bellen of mailen. De medewerker van Carrefour gaat in gesprek met de inwoner om helder te krijgen wat de vraag precies is. Wat is het probleem? Naar welke hulp is de inwoner precies op zoek? Welke hulp verwacht de inwoner niet meer te krijgen?

Samen zoeken naar een passende oplossing bij de vraag. Vaak is informatie en advies voldoende. Soms is er meer nodig en kan de inwoner worden gekoppeld aan een onafhankelijke cliëntondersteuner van Carrefour.

Cliëntondersteuning Carrefour
t: 0527 63 00 00
e: info@carrefour.nu