Actief en vitaal ouder worden

We worden steeds ouder en wonen natuurlijk het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis en houden de regie over ons eigen leven. Tegelijkertijd merkt u bij het ouder worden dat dit problemen met zich meebrengt. U kunt zich eenzaam gaan voelen of misschien ervaart u beperkingen in uw mobiliteit. Voldoende beweging draagt er aan bij dat deze problemen uitblijven of verminderen en de eigen regie of zelfredzaamheid wordt versterkt.

Vanuit ‘Actief en vitaal ouder’ stimuleren we inwoners in beweging te komen en kunnen we u ondersteunen bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit. Praktisch gezien doen we dit door nieuw sport- en beweegaanbod te creëren, door vraag en aanbod met elkaar te verbinden en door inwoners te ondersteunen bij de nemen van de eerste stap(pen).

Er zijn tal van beweegactiviteiten in Noordoostpolder. U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor een aantal kennismakingslessen en daarna beslissen of u lid wilt worden. Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Beweegaanbod in Noordoostpolder

Een voorbeeld

Zo is er een rollator wandelclub opgericht die wekelijks een stuk wandelt en aansluitend met elkaar koffie drinkt. “Ik kijk altijd weer uit naar de woensdagmorgen, ik ben lekker onder de mensen en ook nog eens in beweging, ik mijn eentje wandelen is toch maar saai”.

Er zijn veel opties om ook op latere leeftijd nog bewegend actief te zijn. Toch kan het zo zijn dat door verschillende gebeurtenissen bewegen minder vanzelfsprekend kan worden. We denken graag mee wat voor u de mogelijkheden zijn.

CONTACT

Janique Tijmes
t: 06 – 83 52 84 39
e: janique.tijmes@carrefour.nu