Wat kunnen wij voor jou betekenen

De mantelzorgconsulente luistert naar je en denkt mee in je situatie. Het kan zijn dat je informatie nodig hebt of alleen van je af wilt praten. Soms vraagt je situatie praktische aanpak. En soms is het nodig je netwerk erbij te betrekken of een vrijwilliger in te zetten. Of misschien kan een van de tips je verder helpen. Ook vind je informatie in de nieuwsbrief.

Gedicht ‘Prikkels’. Geschreven door een moeder/mantelzorger

Gedicht ‘Mantelzorg en corona’. Geschreven door Yvonne Ruigrok, trainer en coach

In 2018 is ook het onderzoek ‘mantelzorg in beeld’ uitgevoerd. Voor vragen over dit onderzoek en de uitkomsten kun je contact opnemen met Claudia Knol.

Mantelzorg en werk

Ben jij mantelzorger en heb je daarnaast een betaalde baan? Eén op de zes werknemers combineert werk met zorg voor een naaste. Dit is binnen de zorgsector zelfs één op de vier! De meeste mantelzorgers zijn tussen de 45 en 65 jaar. Bijna de helft vindt het zwaar om een baan met zorgtaken te combineren. Dit geeft stress, verzuim en uiteindelijk uitval tot gevolg. Graag kijken we met je werkgever en afdeling P&O mee hoe jouw balans weer gevonden kan worden tussen je werk en je zorg voor iemand. Dat is vooral maatwerk. We willen je hierbij ondersteunen.

Even vrij

Om de zorg prettig vol te houden is het belangrijk dat je af en toe even niet hoeft te zorgen. Dat is alleen mogelijk als je die zorg op een verantwoorde manier over kan dragen.

 • Overdragen van de zorg thuis
  De zorg kan thuis worden overgenomen zodat je van huis kunt gaan. Degene voor wie je zorgt kan dan op zijn of haar vertrouwde plek blijven. Dit zou een paar uur kunnen met hulp van een familielid, vriend, buur of vrijwilliger.

Bijvoorbeeld:

  • Wandelen met een volwassene met beperking (respijtvrijwilliger vanuit Carrefour)
  • Toezicht houden op iemand met dementie
  • Waken bij iemand in de laatste levensfase

Dit kan door:

 • Overdragen van de zorg buitenshuis
  Je hebt als mantelzorger dan even tijd voor jezelf of om weg te gaan. Degene voor wie je zorgt gaat ergens naar toe. Bijvoorbeeld: Zorghotel, Zorgboerderij, Logeerhuis, Gastgezin en Dagopvang. Wie betaalt hiervoor:
 • Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kun je die waarschijnlijk vergoed krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Dit kan als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kun je respijtzorg vergoeding bij de gemeente aanvragen. Hiervoor geldt een bijdrage.
 • Als de zorgvrager vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een persoonsgebonden budget(pgb) krijgt, kan vanuit datzelfde budget respijtzorg worden vergoed. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang wel de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
 • Jeugdwet Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
 • Door de zorgverzekeraar kun je respijtzorg vergoed krijgen. Sommige verzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
 • Nazorg
Rouw, verlies en mantelzorg horen bij elkaar

Degene voor wie je zorgt ga je verliezen. Dat weet je, maar daar wil je nog niet bij stil staan. Het gevoel dat dit bij je brengt kan best heftig zijn en eigenlijk ben je al aan het rouwen. Ervaringen delen kan van waarde en leerzaam zijn. Neem contact op voor informatie en activiteiten rondom dit thema.

CONTACT

Steunpunt Mantelzorg
t: (0527) 63 00 00 of stuur een WhatsAppje naar Pieterke van der Schee: 06 83 52 22 36
e: mantelzorg@carrefour.nu
f: steunpuntmantelzorgcarrefour

Wil je tips hoe je kan omgaan met mantelzorguitdagingen in de corona tijd? Of vind je het fijn om met andere mantelzorgers uit Noordoostpolder ervaringen en vragen te delen? Bezoek dan het online koffiemoment op iedere laatste dinsdagavond van de maand van 19:30 tot 20:30 uur.

Stuur een email naar mantelzorg@carrefour.nu en ontvang een link om deel te nemen.