Klachtenreglement

Waar mensen werken, worden ook wel eens fouten gemaakt.
Bent u niet tevreden en heeft u een klacht over de dienstverlening van Stichting Carrefour, dan kunt u het klachtenformulier downloaden en mailen naar jessica.hiemstra@carrefour.nu
Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op om te horen wat u graag anders had gezien.

Uw rechten, onze plichten

Als u klant bent van Carrefour, heeft u een aantal rechten. Wij daarentegen hebben een aantal plichten. Zo heeft u het recht een klacht in te dienen als u het ergens niet mee eens bent. En het is onze plicht om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die u ons verstrekt. Meer hierover leest u in de folder Uw rechten, onze plichten onder Links.

Klokkenluidersregeling

Carrefour is onderdeel van de Tintengroep. Eén van de organisatiewaarden van de Tintengroep is professionaliteit: de Tintengroep is betrouwbaar, integer en levert kwaliteit. Wanneer er onverhoopt toch iets niet helemaal goed gaat, is het belangrijk dat degenen die werkzaam zijn voor de organisatie dit op een goede manier kenbaar kunnen maken. Alleen op die manier kan deze (en andere) organisatiewaarde(n) worden gewaarborgd. De Tintengroep heeft daarvoor een klokkenluidersregeling. In deze regeling staat hoe moet worden omgegaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Tintengroep en haar werkorganisaties.

LINKS