mantelzorger van iemand met dementie

Dementie
Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Meestal staan geheugenstoornissen hierbij op de voorgrond.

Alléén geheugenstoornissen maken iemand nog niet dement, er moet meer aan de hand zijn. Zo is bij dementie het uitvoeren van allerlei dagelijkse vaardigheden gestoord, net als de spraak of het besef van tijd. Het karakter en gedrag van de patiënt kan veranderen en er kunnen stemmingswisselingen optreden. We spreken pas van dementie, als deze problemen samen voorkomen en zo ernstig zijn dat ze het functioneren van een persoon in het dagelijks leven belemmeren.

Dementie roept veel vragen op. Vragen over het ziektebeeld en de veranderingen in het gedrag. Maar ook vragen over de verzorging, veiligheid, voeding en mogelijkheden voor ontspanning.


Veel antwoorden vindt u op de website van Alzheimer Nederland en bij de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek. Daar vindt u ook filmpjes als: Ouderen in het verkeer, Vergeetachtigheid of dementie? en Mantelzorg en de ziekte van Alzheimer.

Alzheimer café Emmeloord

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Nederland telt meer dan 180 Alzheimer Cafés. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.


De alzheimertelefoon

Biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week, hulp bij dementie via de telefoon.

Telefoonnummer 030-6567511.


Dementelcoach

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? Uw hart luchten? Adviezen inwinnen?Dat kan bij Dementelcoach in tien telefonische sessies met een persoonlijke en professionele coach. Dementelcoach staat mensen kosteloos bij in het zorgtraject voor hun partner of familielid met dementie.


Andere websites met goede informatie en filmpjes zijn:

Geheugensteuntje

Speciaal bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie. Hier vindt u informatie over dementie en hoe u hiermee kunt omgaan. Daarnaast vindt u waar u in uw gemeente terecht kunt voor een cursus, advies en begeleiding.

Dementie de baas

o.a. de cursus Dementie de Baas. Een cursus op internet voor mantelzorgers van mensen met dementie die het gevoel hebben dat zij de situatie niet de baas zijn en zich door de zorg belast voelen.

Moderne Dementiezorg

Met o.a. meer dan 200 filmpjes over het onderwerp dementie.

Veel mantelzorgers en vrijwilligers begeleiden mensen met dementie. Hun eigen gedrag heeft grote invloed op het welbevinden van mensen met dementie en op het gedrag van de persoon met dementie. Veel vrijwilligers/mantelzorgers zijn zich hier onvoldoende bewust van en hebben nooit geleerd om bepaalde vormen van communicatie en gedrag bewust in te zetten. Daarom heeft DAZ twee trainingen ontwikkeld die juist op deze doelgroepen gericht zijn.

Informatiebank Praktisch dementieonderzoek

Psychowijzer

Symptomen, oorzaken, zelf iets doen?, behandeling, tips voor de omgeving, meer informatie en hulp

Hersenstichting

Met onderzoeksprogramma dementie

Het boek Had ik het maar geweten geeft uitgebreide informatie en bruikbare tips voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.

Dagboek van een Alzheimerpatiënt

Het dagboek van Willeke, biedt een uniek inzicht in de belevingswereld van een Alzheimerpatiënt.

<h4>carrefour.nu sitemap:</h4> <a href="https://www.carrefour.nu/home">Portal</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/beweegcoaching">Beweegcoaching</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/wie-zijn-wij">wie zijn wij</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/jeugd">jeugd</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/ouderen">ouderen</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/sportverenigingen">sportverenigingen</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/aangepast-sporten">aangepast sporten</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/beweegcoaching-leefstijl">leefstijl</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/in-de-buurt">In de buurt</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/buurtwerker">Buurtwerker</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/buurtwerk-in-het-sociaal-team">Buurtwerk in het sociaal team</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/preventief-onafhankelijk-huisbezoek">Preventief Huisbezoek</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/buurtbemiddeling-">Buurtbemiddeling </a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/ondersteuning-inwonersinitiatieven">Ondersteuning inwonersinitiatieven</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/info-en-advies">VIA Carrefour</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/via">VIA</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/opvoedenenopgroeien">Opvoeden en Opgroeien</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/0-12jaar">0-12 jaar</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/12jaar-en-ouder">12 jaar en ouder</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/ouders">Ouders</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/professionals">Professionals</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/toekomstgids">Toekomstgids</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorg">Mantelzorg</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/het-steunpunt-is-er-voor-jou">Het Steunpunt is er voor jou</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorgwaardering">Mantelzorgwaardering</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/jonge-mantelzorgers">Jonge mantelzorgers</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://www.masnopurk.nl/#home">Maatschappelijke Stage</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://imakeyourday.nl">tot 23 jaar</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/">Vrijwilligerspunt</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/">Vrijwilligersacademie</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/verzekering">Verzekering</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/leefstijl">Leefstijl</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/maaltijdvoorziening">Maaltijdvoorziening</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/personenalarmering">Personenalarmering</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/leren-en-werken">Leren en werken</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vacatures-vrijwilligers">Vacatures vrijwilligers</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vacatures">Vacatures</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vacatures-stagiaires">Vacatures stagiaires</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/keurmerk">Keurmerk</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/samendoen">Samen Doen</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/verder-na-verlies-van-je-partner">Verder na verlies van je partner</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/netwerk-coach">Netwerk coach</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/eenzaamheid">Eenzaamheid</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/maatje">Maatje</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/huis-voor-taal">Huis voor Taal</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/lhbt">LHBT</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/kl!k-noordoostpolder">Kl!k Noordoostpolder</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/organisatie">Organisatie en Contact</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/welzijn-in-noordoostpolder">Welzijn in Noordoostpolder</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/klantenpanel">Klantenpanel</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/contact">Contact</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/raad-van-toezicht">Raad van Toezicht</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/jaarverslag">Jaarverslag</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/missie-en-visie">Missie en visie</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/factsheet">Factsheet</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/klachtenreglement">Klachtenreglement</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/sponsoring">Sponsoring en fondsen</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/overig-mantelzorg">Overig mantelzorg</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorg-nah">Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorg-dementie"><b>Dementie</b></a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorg-autisme">Autisme</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorg-schizofrenie">Schizofrenie</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/activiteiten-in-nop">Activiteiten in NOP</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/blog">Blog</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/nieuws">Nieuws</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/zoeken">Zoeken</a><br />