Missie en visie

Onze missie

Dat inwoners hun leven leiden zoals zij dat zelf voor ogen hebben.

Onze visie

Carrefour zoekt samen met inwoners naar antwoorden op vragen uit het dagelijkse leven vanuit vertrouwen, nabij en met gezond verstand.