Privacy

Carrefour biedt als welzijnsorganisatie allerlei diensten aan.  Deze diensten zijn heel verschillend en daarbij ook de persoonsgegevens die we gebruiken.

Als we elkaar spreken in de wijk of het dorp of samen werken aan een plan, hebben we niet veel persoonsgegevens nodig. Als we met je spreken over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg of betalingsproblemen kan het zijn dat we wel persoonsgegevens van je registreren.

Veel voorkomende gegevens zijn natuurlijk je adres en contactgegevens, zoals je mailadres en/of je telefoonnummer. Ben je vrijwilliger of zoek je een maatje, dan registreren we gegevens die van belang zijn om een goede ‘match’ te vinden. Dan kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om te weten welke talen je spreekt, welke hobby’s je hebt of welke dingen lastig voor je zijn. Uitgangspunt is dat wij altijd vooraf met je bespreken welke gegevens wij registreren en gebruiken, waarom we dat doen en waarvoor we dat doen.

Wij mogen gegevens verwerken om één of meerdere van de onderstaande redenen. Bijvoorbeeld omdat:

  • wij een overeenkomst met je hebben. Als je ons een vraag stelt en daarmee een dienst van ons afneemt, ga je een overeenkomst aan.
  • wij je vooraf toestemming hebben gevraagd
  • wij dat vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn
  • er een gerechtvaardigd belang is.

Soms komt het voor dat wij gegevens registreren vanwege bijzondere situaties en dat niet meedelen aan degene van wie wij de gegevens registreren. Meestal is dat omdat we vertrouwelijke gegevens ontvangen, bijvoorbeeld omdat er zorgen zijn met betrekking tot veiligheid. In zo’n geval maakt onze medewerker de afweging of het belangrijk is deze gegevens vast te leggen. Bijvoorbeeld om jouw veiligheid en/of die van anderen. Onze medewerkers dienen zich allen te houden aan hun beroepsgeheim en de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Als wij gegevens registreren, slaan wij deze veilig op. We hebben afspraken over wie de gegevens mag inzien en gebruiken.

Deze informatie is algemeen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de medewerker van Carrefour met wie je contact hebt. Je kunt ook meer lezen over ons privacy-beleid. Voor algemene informatie over privacy kun je ook terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies op onze websites
Wij gebruiken op onze websites in principe alleen functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, of om gegevens te bewaren tijdens je sessie. Een voorbeeld hiervan is een aanmelding voor een activiteit. Als je je via een website aanmeldt voor een activiteit en daarvoor je gegevens aan ons opgeeft, registreren wij natuurlijk die gegevens.

De instellingen van de analytische cookies zijn ‘privacy-vriendelijk’, dat wil zeggen dat er alleen geanonimiseerde gegevens worden vastgelegd. Wij registreren dus bijvoorbeeld geen volledige IP-adressen.

Wij maken soms gebruik van en/of verwijzen naar andere websites en organisaties, bijvoorbeeld Twitter, YouTube en Facebook. Deze website’s en applicaties hebben een eigen privacy- en cookiebeleid. Je kunt in de instellingen van je internetbrowser bepalen hoe je browser in het algemeen omgaat met cookies. Zie bijvoorbeeld deze informatie: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen . 

 

 

.

<h4>carrefour.nu sitemap:</h4> <a href="https://www.carrefour.nu/home">Portal</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/beweegcoaching">Beweeg-coaching</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/wie-zijn-wij">wie zijn wij</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/jeugd">jeugd</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/ouderen">ouderen</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/sportverenigingen">sportverenigingen</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/aangepast-sporten">aangepast sporten</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/beweegcoaching-leefstijl">leefstijl</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/in-de-buurt">In de buurt</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/buurtwerker">Buurtwerker</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/buurtwerk-in-het-sociaal-team">Buurtwerk in het sociaal team</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/preventief-onafhankelijk-huisbezoek">Preventief Huisbezoek</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/buurtbemiddeling-">Buurtbemiddeling </a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/ondersteuning-inwonersinitiatieven">Ondersteuning inwonersinitiatieven</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/info-en-advies">VIA Carrefour</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/via">VIA</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/opvoedenenopgroeien">Opvoeden en Opgroeien</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/0-12jaar">0-12 jaar</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/12jaar-en-ouder">12 jaar en ouder</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/ouders">Ouders</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/professionals">Professionals</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/toekomstgids">Toekomstgids</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorg">Mantelzorg</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/wat-kan-de-consulente-voor-jou-betekenen">Wat kan de consulente voor jou betekenen</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/aanbod-voor-mantelzorgers">Aanbod voor mantelzorgers</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/mantelzorgwaardering">Mantelzorgwaardering</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/werk-en-mantelzorg">Werk en mantelzorg</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vervangende-zorg-of-respijtzorg">Vervangende zorg of respijtzorg</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/jonge-mantelzorgers">Jonge mantelzorgers</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://www.masnopurk.nl/#home">Maatschappelijke Stage</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://imakeyourday.nl">tot 23 jaar</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/">Vrijwilligerspunt</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/">Vrijwilligersacademie</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/verzekering">Verzekering</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/leefstijl">Leefstijl</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/maaltijdvoorziening">Maaltijdvoorziening</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/personenalarmering">Personenalarmering</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/leren-en-werken">Leren en werken</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vacatures-vrijwilligers">Vacatures vrijwilligers</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vacatures">Vacatures</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/vacatures-stagiaires">Vacatures stagiaires</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/keurmerk">Keurmerk</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/samendoen">Samen Doen</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/verder-na-verlies-van-je-partner">Verder na verlies van je partner</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/netwerk-coach">Netwerk coach</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/eenzaamheid">Eenzaamheid</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/autisme">Autisme</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/maatje">Maatje</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/huis-voor-taal">Huis voor Taal</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/lhbt">LHBT</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/organisatie">Organisatie en Contact</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/welzijn-in-noordoostpolder">Welzijn in Noordoostpolder</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/klantenpanel">Klantenpanel</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/contact">Contact</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/raad-van-toezicht">Raad van Toezicht</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/jaarverslag">Jaarverslag</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/missie-en-visie">Missie en visie</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/factsheet">Factsheet</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/klachtenreglement">Klachtenreglement</a><br /> -<a href="https://www.carrefour.nu/privacy"><b>Privacy</b></a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/activiteiten-in-nop">Activiteiten in NOP</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/blog">Blog</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/nieuws">Nieuws</a><br /> <a href="https://www.carrefour.nu/zoeken">Zoeken</a><br />