Bij Carrefour kan je terecht voor vragen op het gebied van zorg en welzijn.

Wat gebeurt er als ik contact opneem met Carrefour?

Een inwoner of professional kan bij Carrefour binnenlopen, bellen of mailen. De medewerker van Carrefour gaat in gesprek met de inwoner om helder te krijgen wat de vraag precies is. Wat is het probleem? Naar welke hulp is de inwoner precies op zoek? Welke hulp verwacht de inwoner niet meer te krijgen?

Samen zoeken naar een passende oplossing bij de vraag. Vaak is informatie en advies voldoende. Soms is meer nodig en wordt de inwoner gekoppeld aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kan een medewerker van Carrefour zijn, een getrainde vrijwilliger of een cliëntondersteuner met een bepaalde expertise bijvoorbeeld, MEE.

Ik heb/Mijn cliënt heeft nu ondersteuning van MEE. Hoe gaat dat verder?

We begrijpen dat bovenstaande verandering vragen oproept. Daarom wordt per situatie gekeken wat nodig is. In de meeste gevallen zal de medewerker van MEE de inwoner voorlopig nog blijven ondersteunen. Bij een ondersteuningstraject waarvan de verwachting is dat deze nog maanden doorloopt wordt gekeken of er gezocht moet worden naar een andere oplossing. Is hier sprake van in jouw situatie of in die van jouw cliënt, dan neemt de medewerker van MEE hierover contact met je op.

Welzijnsplein Carrefour
t: 0527 63 00 00
e: info@carrefour.nu