WNT verantwoording 2019

2019

2019 was een jaar waarin weer vele inwoners Carrefour wisten te vinden met een vraag over hun dagelijks leven. Of het nu ging over bewegen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, het invullen van formulieren of een andere vraag, de medewerkers van Carrefour hebben hen geholpen zodat zij, zo veel mogelijk, hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen.

In dit jaarverslag lees je in verhalen en cijfers hoe wij, samen met inwoners en partners, vele inwoners hebben geholpen. Want zoals onze slogan zegt: Samen kom je verder.

Om nog dichterbij de inwoner te staan is er in 2019 een organisatieveranderingsproces in gang gezet welke in de tweede helft van 2020 ten uitvoer zal komen. Hiermee hopen wij nog beter de inwoners te kunnen helpen om het leven te leiden zoals zij dat willen.

2018

Samen. Samen met inwoners en met andere organisaties. De rode draad in het werk van Carrefour en in het jaarverslag van 2018.

In ons jaarverslag vindt u verhalen en interviews van inwoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en partners over het werk van Carrefour. Naast de cijfers die iets weergeven van hoeveel inwoners zijn bereikt en activiteiten die zijn gedaan, is Carrefour in 2018 gestart met resultaatmetingen binnen een aantal diensten. De uitkomsten onderstrepen dat welzijnswerk werkt! Maar niet alleen. Samen. Samen met inwoners en andere organisaties. Samen met u! Hartelijk dank daarvoor.

CONTACT

Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder
t: (0527) 630000
e: info@carrefour.nu

2017