Jaarverslag 2021ANBI gegevensWNT verantwoording

2021

In het tweede jaar met corona werd wederom duidelijk hoe belangrijk verbinding is. Voor jong en oud. Zo hadden jongeren minder kansen om te ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen. Het belang van jongerenwerk kwam hierdoor extra naar voren. Onze nieuwe jongerenwerkers waren volop aanwezig op de scholen, op straat en online om zoveel mogelijk jongeren verder te helpen met een resultaat om trots op te zijn. De verbindingen die zijn gelegd met het maatjesproject of Klavertje Vier, waarin inwoners met dezelfde interesses aan elkaar worden verbonden, droegen bij aan nieuwe ontmoetingen in deze uitdagende tijd. Om nu en in de toekomst zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen van inwoners is Carrefour afgelopen jaar gestart met twee gebiedsteams. Een team dat zich richt op Emmeloord en een team dat zich richt op de dorpen. Daarin werken we gezamenlijk aan zeven thema’s, te weten: Onafhankelijke cliëntondersteuning, Bewegen en Leefstijl, Vrijwillige inzet, Mantelzorg, Opvoed- en opgroeiondersteuning, Opbouwwerk en Jongerenwerk.

Dit jaarverslag delen we daarom in op basis van deze zeven thema’s. We blikken per thema terug op de behaalde resultaten. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 9 vooruit naar 2022. Met ingang van 1 januari 2022 is Carrefour namelijk gefuseerd met Tinten. We blijven ons onder onze huidige naam, met onze lokale identiteit en vertrouwde gezichten, inzetten voor de inwoners van Noordoostpolder. De aansluiting bij de Tintengroep kan daarbij extra innovatiekracht leveren aan de maatschappelijke opgaven van de
Noordoostpolder.

CONTACT

Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder
t: (0527) 630000
e: info@carrefour.nu