Jaarverslag 2022ANBI gegevensWNT verantwoording 2022 wordt in juni/juli 2023 gepubliceerd

2022

Hierbij het jaarverslag 2022 van Stichting Carrefour. Een jaar waarin we voorzichtig weer richting het normale leven zijn gegaan. Wat in 2020 en 2021 nog beperkt was, was in 2022 grotendeels weer mogelijk. De uitdagingen werden er echter niet minder op: de oorlog in Oekraïne, de asielopvang, de energiecrisis en de hoge inflatie met alle gevolgen van dien.

Dat maakt 2022 een jaar waarin het een uitdaging was om samen met inwoners antwoorden te vinden op (soms complexe) vragen die zij in hun dagelijks leven tegenkwamen. Altijd met als doel dat inwoners zelf weer verder kunnen. Veel vragen zijn opgelost met inzet van het sociale netwerk van de inwoner – gezin, buren, vrienden, kennissen – of met de inzet van een vrijwilliger.

Om samen de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan is onze samenwerking met netwerkpartners versterkt. Op die manier konden we gezamenlijk antwoorden vinden op veelvoorkomende vragen in de samenleving. Het werd (extra) duidelijk hoe belangrijk het is om daar te zijn waar inwoners zijn. Door aanwezig te zijn in het gebied volgens het principe ‘zichtbaar, laagdrempelig en dichtbij’ zitten we in de haarvaten van de samenleving. De sociaal werkers zijn vertrouwde gezichten voor de inwoners. Hierdoor waren we toegankelijk en bij veel signalen vroegtijdig betrokken.

Met dit jaarverslag willen we u meenemen in onze inzet en de resultaten daarvan in 2022. Aan de hand van sprekende voorbeelden, resultaten in cijfers en met een vooruitblik naar 2023. Een jaar waarin we verder bouwen. Samen werken we aan de transformatie in het sociaal domein en zorgen we voor laagdrempelige hulp en ondersteuning op tal van onderwerpen en thema’s. We doen dat vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in samenwerking met onze (netwerk)partners en inwoners.

CONTACT

Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder
t: (0527) 630000
e: info@carrefour.nu