Jaarverslag 2023ANBI gegevensWNT verantwoording 2023 wordt in juni/juli 2024 gepubliceerd

2023

Met trots vertellen wij in ons jaarverslag welke resultaten behaald zijn in 2023. Het jaar waarin we onze gebiedsteams hebben doorontwikkeld om nog beter aan te sluiten bij de vragen van de inwoner. Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid hebben we de stap gezet naar nog beter vraaggericht werken. Wat wil jij als inwoner, wat vind jij belangrijk, én wie of wat heb je nodig om dat te bereiken? Daarin ondersteunen wij de inwoner met ondersteuning vanuit het eigen netwerk en/of een vrijwilliger.

We hebben alle mooie ontwikkelingen en resultaten niet kunnen bereiken zonder de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers die aangesloten zijn bij Carrefour. Vanuit hun bekwaamheid en hun passie geven zij invulling aan dit mooie, zinvolle én zingevende werk. Alle complimenten zijn voor hen. Ook hadden we dit niet kunnen bereiken zonder de goede samenwerking met ketenpartners. We kennen en vinden elkaar en daar gaan we in 2024 natuurlijk mee door. We blijven ons verbeteren.

Veel leesplezier!

CONTACT

Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder
t: (0527) 630000
e: info@carrefour.nu