Over ons

De gemeente Noordoostpolder wil dat inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen in de samenleving en zo zelfredzaam mogelijk zijn. Gemeente Noordoostpolder werkt vanuit een positieve benadering van haar inwoners en zet in op preventie, een gezond en veilig leef- en opvoedklimaat en op het faciliteren van bewonersinitiatieven. Ook de maatschappelijke partners van de gemeente zoals Carrefour, vraagt de gemeente om hierin te investeren.

De visie van Carrefour sluit nauw aan bij die van de gemeente. Wij gaan er van uit dat ieder mens, ook mensen die te maken hebben met kwetsbaarheid, waarde in zich heeft, van betekenis is en de potentie heeft om te groeien. Mensen zijn bovendien in staat om zich met anderen verbonden te voelen. Ze willen erbij horen, deelnemen en bijdragen (Martha Nussbaum). Carrefour werkt in de volle breedte vanuit de principes van Positieve Gezondheid (Machteld Huber). Positieve Gezondheid gaat uit van veerkracht, het vermogen je aan te passen en eigen regie. We gaan er bovendien van uit dat het activeren van (kwetsbare) mensen kan ondersteunen in deelname aan de samenleving (Sociaal functioneren van Hans van Ewijk). Door ons werk goed te doen, dragen we bij aan het bouwen van een inclusieve samenleving, een maatschappij waarin we recht doen aan ieder die er deel van uit maakt. Deze uitgangspunten inspireren ons bij de uitvoering van ons werk en zijn de dragers onder onze Missie en Visie.

In de jaarverslagen kunt u meer lezen over ons werk.

Missie en visie

Onze missie

Inwoners kunnen het leven leiden dat zij zelf voor ogen hebben.

Onze visie

Carrefour zoekt samen met inwoners naar antwoorden op vragen uit het dagelijkse leven vanuitĀ vertrouwen, nabij en met gezond verstand.