We luisteren naar je en stellen vragen. Hierdoor kunnen we je op ideeën brengen en je de weg wijzen in Noordoostpolder. Samen zoeken we een antwoord dat past op je vraag. We zijn geïnteresseerd in je verhaal en sluiten aan bij je eigen mogelijkheden en die van je omgeving en kijken wat voor jou en de mensen om je heen mogelijk is. Als het nodig is kan er een vrijwilliger worden ingezet.

CONTACT

Carrefour
t: (0527) 63 00 00
e: info@carrefour.nu