Verhalen

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning maakt onderdeel uit van het thema Informatie voorlichting en advies

In 2020 heeft gemeente Noordoostpolder het sociaal loket en de toegang naar de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein onder haar eigen hoede genomen. In dat kader kreeg Carrefour per 1 juli 2020 de vraag van de gemeente om de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) uit te voeren.

Op deze manier kan een directere verbinding gerealiseerd worden met laagdrempelige ondersteuning en het lokale netwerk en blijft de onafhankelijke positie gewaarborgd. Alhoewel Carrefour nu verantwoordelijk is voor de OCO, wordt er bij de uitvoering ervan nauw samengewerkt met MEE.

Inwoners en organisaties weten ons goed te vinden

Carrefour heeft deze handschoen graag opgepakt. Vanaf 1 juli staat een team klaar waarin 4 sociale professionals met expertise op het gebied van cliëntondersteuning, welzijn en (informele) zorg samenwerken klaar. Reeds na een half jaar zien we dat de inwoners en organisaties ons goed weten te vinden. Veelal was het de inwoner zelf of de partner, mantelzorger, of ouder die de vraag rechtstreeks aan Carrefour stelde. Vragen kwamen ook steeds meer op verwijzing vanuit de gemeente (WMO/Inkomen/Sociaal Loket).

Vanaf september zijn ruim 270 vragen binnengekomen die direct beantwoord konden worden door vrijwilligers(organisaties), sociale professionals van Carrefour of hun samenwerkingspartners. Voorbeelden zijn de aanvraag van de mantelzorgwaardering 2021; het aanvragen van een maatje voor een thuiszorg cliënt; een vraag over opvoeden tijdens corona; mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen etc..

We zijn er nog niet

Naast deze vragen is er sprake van ondersteuning bij trajecten zoals ondersteuning bij aanvragen voor geïndiceerde zorg bij de WMO of een WLZ-aanvraag. Met name bij deze trajecten maakt Carrefour dankbaar gebruik van de MEE-expertise in het team. Het betrof circa 100 trajecten.

Alhoewel deze eerste belangrijke stappen veelbelovend zijn, zijn we er nog niet. Onze eigen expertise-ontwikkeling en samenwerking met onze netwerkpartners blijven ook in 2021 belangrijk. Ook willen we de kansen benutten die ontstaan door de inbedding van de OCO bij Carrefour: een verbreding van de professionele ondersteuning met vrijwilligersondersteuning en het inspelen op individuele en collectieve vraagstukken.

Hij heeft passend werk gevonden

Wilma Metsemakers heeft inmiddels vele vragen beantwoord en vertelt over een vraag die zij heeft ontvangen: ‘Mark heeft Carrefour benaderd voor ondersteuning bij een traject ‘beoordeling ongeschiktheid voor het aanvragen van een uitkering’. Mark is een jong volwassene die in de afgelopen periode meerdere baantjes heeft gehad en geprobeerd heeft om een MBO opleiding te volgen. In deze periode heeft hij veel klachten gehad van ernstig chronische gezondheidsproblemen. Hierdoor was hij vaak afwezig omdat hij ziek was of een medische behandeling nodig had. Bekend is dat factoren die stress veroorzaken de klachten verergeren. Vanuit zijn werk en tijdens de schoolperiode heeft hij weinig begrip voor zijn problemen ervaren. Ook kreeg hij weinig ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. Vanuit zijn netwerk heeft hij het advies gekregen om een uitkering aan te vragen zodat hij verzekerd is van een inkomen.

Tijdens de eerste gesprekken blijkt dat Mark een positieve houding heeft en naar mogelijkheden wil zoeken om zich verder te ontwikkelen. Hij kan zelf heel goed contacten leggen om informatie in te winnen of afspraken te plannen, maar zegt zelf de motivatie te missen om dit weer op te pakken door eerdere teleurstellingen. We spreken af dat de OCO gedurende een aantal weken wekelijks contact heeft met Mark om hem te stimuleren bij het oppakken van zijn eigen regie door hem, waar nodig, te ondersteunen bij zijn zelfredzaamheid. Bij het bespreken van de mogelijkheden om gebruik te maken van zijn eigen netwerk komt hij op het idee zijn eerdere studiebegeleider te benaderen voor informatie over mogelijkheden voor hulp bij studeren met een chronische ziekte. Uiteindelijk blijkt dat hij zich weer kan inschrijven op zijn eerdere school én met de benodigde ondersteuning zijn opleiding weer kan hervatten.

Echter duurt het nog enkele maanden voordat hij kan instromen en hij gaat op zoek gaat naar tijdelijk passend werk. Het resultaat is dat hij nu passend werk heeft gevonden in een bedrijf dat rekening kan houden met zijn gezondheidsklachten. Als het hem lukt om na een jaar een vast contract te krijgen dan zal de werkgever zelfs bijdragen in de kosten van zijn gewenste opleiding. Een prachtig vooruitzicht dat Mark zal stimuleren om door te zetten!’

CONTACT

Wilma Metsemaker
t: (0527) 630000
e: info@carrefour.nu